Can Sora

Aquest edifici contrasta amb la modèstia de la majoria de cases del mateix carrer, mostrant un estil arquitectònic més elegant i sumptuós. Construïda el 1870 per la família Cama Martí, enriquida a l'Havana (a la reixa de l'entrada podem llegir-ne les inicials J.C.), consta de 2 plantes i 2 façanes, i encara podem veure els frescos restaurants a les parets del pati exterior, que dona al carrer, representant paisatges romàntics que evoquen les Amèriques.

Casa Bonaventura Caner Bataller

Casa de planta baixa i dos pisos, amb grans llums entre forjats. La composició de la casa és clàssica i l'interior de les pilastres dels pisos superiors, els claus que hi ha sota cada balcó, les peces de la balustrada i els recipients ceràmics repartits per les baranes de la coberta i el jardí, representen motius extrets de la natura. La casa fou construïda l'any 1866 per Bonaventura Caner Bataller, un begurenc emigrat a Cuba el 1845 que en retornar a Begur invertí la seva fortuna en la indústria del suro. A la part superior de la porta, i a la reixa del jardí, hi ha una ornamentació amb les inicials del propietari i l'any de construcció.

Can Pi

Pere Pi Carreras, juntament amb el seu germà petit Josep, van emigrar cap a Cuba on van obrir una botiga de queviures, negoci que complementaven amb importacions i exportacions relacionades amb la indústria del suro. Aquesta casa manté viu un dels trets més característics de les cases indianes del carrer Bonaventura Carreras, el costum de tenir un hort a la part sud.

Casa Mas Carreras

Aquesta casa majestuosa fou construïda durant el segle XIX per Josep Carreras i Frigola, un comerciant de Begur que emigrà a Santiago de Cuba el 1831. Alla es casà amb una noia cubana i van tenir un fill, que fou després un prestigiós oftalmóleg i politic a la província de Girona. Aquesta masia sumptuosa, construïda en l'estil colonial indià, contenia una torre de defensa del segle XVI que es va enderrocar durant el darrer quart del segle XIX per construir el Casino dels Senyors.

Casa Térmens

Es tracta d'una casa amb planta baixa i un sol pis. De la planta baixa destaquen les senzilles motllures que ressegueixen els forats, i del primer pis les pilastres acanalades i les baranes dels balcons. La casa era propietat de Santiago Mauri Carreras, que obrí una botiga de teixits a Santiago de Cuba destinada a proveir l'exèrciut espanyol. En retornar, va viure primer a Barcelona i més tard s'establí a Begur, on morí dos any abans de la construcció definitiva de la casa. D'aquí ve que es van posar les inicials de la vídua a la porta FMM (Francesca Mató) enlloc de les del propietari.

Casa Vicenç Ferrer Bataller

Vicenç Ferrer Bataller va emigrar a Santiago de Cuba l'any 1856, amb només 17 anys d'edat, i hi va viure treballant en la indústria del tabac, comerç de farines, i vàries botigues i societats. Quan tornà a Begur emprengué una important carrera comercial en el negoci del suro. L'orign d'aquesta majestuosa casa havia estat una casa senzilla, situada al centre de la parcel·la, amb un jardinet a la banda del carrer i un pati darrera. Quan Ferrer tornà a Cuba, afegí la galeria posterior, i pintures murals a les habitacions. Aquests canvisd daten de 1887, tal i com es pot veure a la reixa del carrer (on també es llegeixen les seves inicials V.F.B.).Ferrer morí poc després i la seva vídua va afegir un pavelló a l'edifici inicial, entre la reixa i la casa, l'any 1892.

Casa Pere Roger

És una de les cases més senyorials de Begur. Són especialment notables els dibuixos dels sostres i parets, i les seves làmpades d'aranya. La façana posterior, amb una doble galeria mirant al jardí, és un dels elements més emblemàtics de la vila. A través dels arcs de la planta superior, podem veure pintures al fresc que representen un paisatge marí vist a través d'una arada també pintada. Aquests dibuixos han estat pintats recentment a sobre dels originals. La casa va ser comprada l'any 1859 per Pere Roger i Puig a l’indià Josep Carreras Frigola (propietari del Mas Carreras). El 1832, quan només tenia 18 anys, Roger va emigrar a l'Havana i allí va fundar una fàbrica de tabac anomenada La Rosa.

Casa Ramon Silvestre Darder

Va ser construïda el 1887 per Ramon Silvestre Darder, que amb els seus germans Josep i Joan, emigrà a Cuba entre el 1835 i el 1840. Era habitual que l’indià deixés petjada a la casa, per això les inicials del seu nom apareixen a la llinda de les portes, reixes o balconades.

Casa Paco Font

Es considera la darrera casa d’indians construïda a Begur, que data de principis del s. XX. Fou edificada sota la influència del modernisme, present en el trencadís que decora els marcs de les portes i finestres. Era propietat de Francesc Font, que l’any 1889 va emigrar a Ponce (Puerto Rico) per fer fortuna.

Casa Pere Cortada Sabater

En Pere Cortada va néixer l’any 1815 i va iniciar l’aventura americana a mitjan dels anys 30, juntament amb els seus germans Manuel i Josep. La destinació va ser Santiago de las Vegas i Matanzas, on es van dedicar als negocis. D’aquesta casa en destaquen les pintures murals, que decoren les parts de tota la planta noble. Actualment la casa acull un restaurant.

Casa del Senyor Puig

Aquesta casa fou construïda l'any 1872 per Sebastià Puig i Carreras. És una mansió noble amb una façana principal molt sòbria, però amb una galeria i un jardí (visibles des de la Plaça Esteve i Cruañas) d'estètica genuïnament indiana, que mostren frescos d'un paisatge ultramarí típic de les cases colonials. Cal dir que tot i que Sebastià Puig no anà a fer les Amèriques, sí edificà la seva casa sota la influència dels qui retornaren del continent americà enriquits. Actualment la casa acull un restaurant.

Casa Josep Pi Carreras

La façana d'aquesta casa és molt semblant a la de Pere Roger. De fet es va construir el mateix any, el 1860. No obstant això, en conjunt es tracta d'un palauet més discret, amb una galeria més senzilla a la façana posterior. La casa fou edificada per Josep Pi Carreras, que havia anat a Cuba seguint les passes del seu germà Pere. Els dos germans van obrir, a l'Havana, una fleca i una botiga de queviures diversos anomenada La Industrial, on posteriorment encetarien una nova activitat relacionada amb la indústria del suro, que importaven de les comarques gironines.

Casa de Josep Forment

Josep Forment, que va emigrar a l’Havana l’any 1845, la va construir l’any 1866 en retornar a Begur amb una posició social notable. A la barana del balcó es poden veure les inicials JFP, que corresponen a Josep Forment Pi. La façana és d’estil neoclàssic, amb uns carreus a la planta baixa i uns pilastres que recorren els dos pisos superiors.

Ajuntament

Casa construïda el 1902, pocs anys després del retorn més massiu de begurencs de les Amèriques, i malgrat el primer propietari no fou un indià, la casa recull molts elements d'estètica indiana. Tot i tenir una façana principal molt sòbria, mostrant només algunes característiques d'estil neoclàssic, l'interior és molt interessant. A les parets de l'entrada i als vidres de les portes hi ha uns esgrafiats amb motius florals, i el sostre del passadís és una estructura de fusta decorada. Dins les habitacions (actualment dependències de l'Ajuntament) trobem cassetons de fusta amb el fons pintant, i dibuixos i formes de guix també pintades.

Can Petu (Casa Pere Pont)

En Pere Pont Puig, promotor de la casa, va emigrar a Ponce (Puerto Rico) on es va dedicar al comerç. En retornar a Begur es va fer construir, l’any 1889, una casa senyorial per viure amb la seva esposa Joaquima Carreras i la seva família.

 

 

 

 

 

 

LINK VÍDEO CASES INDIANES

 Vídeo creat per la Xarxa de Municipis Indians : fes clic aquí

 

 

 

 

Open chat
TOURIST INFORMATION!
Hola! com el podem ajudar?
Online 10h -14h

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarle?
Salut! Comment pouvons vous aider?
Hello! How can we help you?