11è Popular cooking Contest Peix de Roca

  • Day:27-05-2018
  • Time:12h
  • Place:Plaça Esteva i Cruañas

with Jordi Cruz, chef of Àbac restaurant, 3 Michelin stars