Missa solemne amb la Coral de Begur

  • Dia:29-06-2018
  • Lloc:Església de Sant Pere

Missa solemne amb concelebració dels capellans I l’arxiprestat, i acompanyament de la Coral de Begur